FinHosta

Krachtens het KB van 14 december 1987, zijn de zorginstellingen verplicht om hun boekhoudkundige gegevens jaarlijks over te maken aan de Federale OverheidsDienst van Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL). De nodige bestanden moeten opgeladen worden via PortaHealth, volgens de formaten die de FOD VVVL oplegt.

Optimalisatie

Optimalisatie van de financiering door berekening en simulaties van de waarden van de verdeelsleutels van het Laken.

Snelheid

Tijdwinst dankzij de input en verificatie van de data vóór verzending via PortaHealth..

Excel Rapportering

De dynamische Excel-rapportering laat toe de gegevens ook te gebruiken voor beheersdoeleinden

Flexibel & Visueel

Een flexibele oplossing, met sterke visualisatie en interactieve aanpassing van data.

Standaard

FinHosta wordt steeds aangepast aan de vereisten van de wetgeving, zodat u nieuwe IT ontwikkelingen niet hoeven.

Hoe werkt FinHosta?

Vereiste informatie

De vereiste informatie omvat zowel boekhoudkundige, personeelsgebonden, als diverse operationele gegevens. Ze worden samengevat in tabellen, die verder worden gegroepeerd in blokken. Rapportering gebeurt per blok, telkens met welbepaalde deadlines (trimestrieel en jaarlijks). Zowel de inhoud als de structuur van de verschillende blokken kunnen van jaar tot jaar verschillen.

Link FinHosta met PortaHealth

Het volledige proces van de wettelijke rapportering begint met de beschikbaarheid van de verscheidene informatiebronnen die de nodige basisgegevens omvatten. Op basis van deze informatiebronnen verwerkt, test, valideert en zet de applicatie FinHosta de gegevens om naar de vereiste FOD-bestanden. Simulaties zijn mogelijk. Via PortaHealth - de portaalsite van de overheid - moeten de uiteindelijke cijfers worden doorgegeven.

Industrie:Zorgsector

Nancy Laport

FinHosta Account Manager

0496/28 01 71


Wordt u graag gecontacteerd voor FinHosta?

I would like to request a demo.I would like to receive some pricing details.i would like to receive product documentation.I would like an Aexis salesperson to call me. (Belgium)I would like an Aexis salesperson to call me. (Holland)

[recaptcha]

X