Informatica

Informatica levert enterprise data management & integratie software.

Leer meer over Informatica

IBM

IBM Cognos solutions for Performance Management and Business Intelligence

IBM Cognos helpt organisaties bij het nemen van slimmere beslissingen en het verbeteren van de performance voor optimale bedrijfsresultaten. Cognos bestaat uit verschillende onderdelen die als geheel of afzonderlijk van elkaar kunnen worden aangeschaft. Of het nu gaat om business intelligence, performance management of planning, budgettering en forecasting: IBM Cognos-software biedt alles wat een organisatie nodig heeft om optimaal te presteren en bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Niet voor niks maken meer dan 23.000 toonaangevende bedrijven over de hele wereld gebruik van IBM Cognos.

Leer meer over IBM

Board International

All in One Decision-Making Platform

Haarscherpe beslissingen nemen, die in een zo kort mogelijke tijdspanne implementeren met aandacht voor de strategie, elk bedrijfsniveau voorzien van accurate informatie: dat onderscheidt succesvolle bedrijven van de middenmoot. 

Door Business Intelligence en Corporate Performance Management in een enkel platform te integreren, maakt de software van BOARD het mogelijk om het volledige bedrijfsproces - van a tot z - te controleren, te beheren en te sturen: van datavergaring tot analyse, van doelen bepalen tot beslissingen nemen, van operationele uitvoering tot gemonitorde resultaten.

Leer meer over BOARD

CorPeuM

Planning, monitoring & uitvoering van uw bedrijfsstrategie in een volledig geïntegreerde, proces gedreven CPM Suite

CorPeuM software werd ontwikkeld om continuous planning te ondersteunen dewelke de processen of strategische planning, tactische planning, financiële planning, forecasting, management reporting, statutory reporting and risk management omvatten. CorPeuM laat toe aan eindgebruikers om initiatieven te koppelen aan de bedrijfsprocessen en doelstellingen. Deze kunnen dan afzonderlijk en in combinatie met elkaar worden geëvalueerd, zodat het management kan beoordelen welke initiatieven uitgevoerd kunnen worden en welke het meest effectief zullen zijn. De geselecteerde initiatieven worden dan automatisch deel van het budget en worden opgevolgd om te zorgen dat ze worden uitgevoerd zoals gepland. CorPeuM is een volledige CPM suite met heel wat unieke features & mogelijkheden.

Leer meer over CORPEUM

INFOR

Over de hele wereld gebruiken organisaties Infor PM om hun Performance Management processen te verbeteren en daarmee het strategisch en operationeel management optimaal te ondersteunen. Het bedrijfsbrede proces van financiële informatievoorziening wordt eenvoudiger, sneller, nauwkeuriger en nuttiger. Activiteiten als financiële planning, budgettering, financiële forecasting, financiële rapportage, financiële analyse en consolidatie vinden plaats binnen één gestroomlijnde omgeving.

Leer meer over INFOR

HoMap

HoMAP is een Management Informatie Systeem voor ziekenhuizen. Het ondersteunt het ziekenhuismanagement en haar staf bij het plannen, het rapporteren, budgetteren, het opvolgen van de doelstellingen, het analyseren van de resultaten en finaal bij het beheren van hun instelling. De focus ligt op beleidsondersteuning en de verspreiding van informatie naar de betrokken personen. Het systeem vertrekt van de gegevens die overvloedig aanwezig zijn in de verschillende operationele systemen, gaande van boekhouding over personeelsystemen en facturatie, tot MKG-, MPG-systemen, enz. Deze grote hoeveelheid gegevens wordt verwerkt en omgevormd tot ‘informatie’ die op een gestructureerde manier in verschillende modules ter beschikking wordt gesteld van het management, stafleden, diensthoofden en analisten in verschillende rapporten en modules voor een persoonlijke analyse.

Leer meer over HoMap

FinHosta

FinHosta Beheert het volledige proces van de wettelijke rapportering begint met de beschikbaarheid van de verscheidene informatiebronnen die de nodige basisgegevens omvatten. Op basis van deze informatiebronnen verwerkt, test, valideert en zet de applicatie FinHosta de gegevens om naar de vereiste FOD-bestanden. Simulaties zijn mogelijk. Via PortaHealth – de portaalsite van de overheid – moeten de uiteindelijke cijfers worden doorgegeven.

Leer meer over FinHosta

HoBud

Nr 1 budgettering oplossing voor ziekenhuizen

In samenwerking met een aantal ziekenhuizen en met CHR Luik in het bijzonder, heeft Aexis een nieuwe budgetteringstoepassing ontwikkeld, die internationaal gebruikte methodes voor de uitwerking en opvolging van een budget specifiek afstemt op de Belgische ziekenhuizen, hun profiel en hun organisatiestructuur. Budgettaire richtlijnen automatiseren, een budget snel opstarten, uw budget afstemmen op het strategische plan met uw huidige en toekomstige projecten, beschikken over een instrument om interactief plannen te bespreken of te wijzigen samen met de verschillende afdelingen: daar heeft uw ziekenhuis nood aan. De verschillende modules zoals Personeel, Investeringen, BFM, Prestaties, Apotheek, Strategisch Plan en Rapportage, samen met de centrale Boekhoudmodule, laten toe om gemakkelijk en snel uw budget op te stellen volgens talrijke parameters en in lijn met het strategisch plan en de regels van uw instelling.

Leer meer over HoBud
X