HoBud - Hospital Budgeting

In samenwerking met een aantal ziekenhuizen en met CHR Luik in het bijzonder, heeft Aexis een nieuwe budgetteringstoepassing ontwikkeld, die internationaal gebruikte methodes voor de uitwerking en opvolging van een budget specifiek afstemt op de Belgische ziekenhuizen, hun profiel en hun organisatiestructuur. Budgettaire richtlijnen automatiseren, een budget snel opstarten, uw budget afstemmen op het strategische plan met uw huidige en toekomstige projecten, beschikken over een instrument om interactief plannen te bespreken of te wijzigen samen met de verschillende afdelingen: daar heeft uw ziekenhuis nood aan. De verschillende modules zoals Personeel, Investeringen, BFM, Prestaties, Apotheek, Strategisch Plan en Rapportage, samen met de centrale Boekhoudmodule, laten toe om gemakkelijk en snel uw budget op te stellen volgens talrijke parameters en in lijn met het strategisch plan en de regels van uw instelling.

Nancy Laport

HoBud Account Manager

0496/28 01 71


X