Informatica

Informatica delivers enterprise data integration and management software powering analytics for big data and cloud. Unlock data’s potential.

LEARN MORE ABOUT INFORMATICA

IBM

IBM Cognos solutions for Performance Management and Business Intelligence

IBM Financial Performance Management solutions help companies of all sizes automate and transform planning, reporting and analysis processes. IBM solutions help you anticipate performance gaps, analyze root cause, assess alternatives and enable more effective decision making and execution.

LEARN MORE ABOUT IBM

Board International

All in One Decision-Making Platform

BOARD helps organisations reach a single vision of their performance in a simple and extremely effective manner. Information originating from various sources is integrated into a virtual data repository shared by the entire organisation thus providing business users with a customised yet unitary vision.

LEARN MORE ABOUT BOARD

CorPeuM

Planning, monitoring & execution of corporate strategy in a fully integrated, process-driven CPM Suite

CorPeuM software has been architected to support a continuous approach to planning that encompasses the processes of strategic planning, tactical planning, financial planning, forecasting, management reporting, statutory reporting and risk management.

LEARN MORE ABOUT CORPEUM

INFOR

Infor Dynamic Enterprise Performance Management

Infor Dynamic Enterprise Performance Management (Infor d/EPM) offers intelligent business and financial performance management capabilities, so you can drive your overall business performance more effectively. With Infor d/EPM, you'll have greater insight, so you can make more informed decisions across your enterprise.

LEARN MORE ABOUT INFOR

HoMap

HoMAp (Hospital Management Application) presents clear and transparent information in structured modules, using data from various operational systems. This allows you to follow your hospital’s evolution perfectly and to make well-considered policy decisions.

Several users can consult the central data at the same time and – if they have the permission – alter them. The plain web browser simplifies the system's maintenance considerably and allows managers to use HoMAP immediately. Thanks to the application you can always work with the last, correct data and the gathered information can easily be integrated in Excel or other software products.

LEARN MORE ABOUT HOMAP

FinHosta

FinHosta Beheert het volledige proces van de wettelijke rapportering begint met de beschikbaarheid van de verscheidene informatiebronnen die de nodige basisgegevens omvatten. Op basis van deze informatiebronnen verwerkt, test, valideert en zet de applicatie FinHosta de gegevens om naar de vereiste FOD-bestanden. Simulaties zijn mogelijk. Via PortaHealth – de portaalsite van de overheid – moeten de uiteindelijke cijfers worden doorgegeven.

LEARN MORE ABOUT FINHOSTA

HoBud

Nr 1 budgeting solution for Hospitals

In samenwerking met een aantal ziekenhuizen en met CHR Luik in het bijzonder, heeft Aexis een nieuwe budgetteringstoepassing ontwikkeld, die internationaal gebruikte methodes voor de uitwerking en opvolging van een budget specifiek afstemt op de Belgische ziekenhuizen, hun profiel en hun organisatiestructuur. Budgettaire richtlijnen automatiseren, een budget snel opstarten, uw budget afstemmen op het strategische plan met uw huidige en toekomstige projecten, beschikken over een instrument om interactief plannen te bespreken of te wijzigen samen met de verschillende afdelingen: daar heeft uw ziekenhuis nood aan. De verschillende modules zoals Personeel, Investeringen, BFM, Prestaties, Apotheek, Strategisch Plan en Rapportage, samen met de centrale Boekhoudmodule, laten toe om gemakkelijk en snel uw budget op te stellen volgens talrijke parameters en in lijn met het strategisch plan en de regels van uw instelling.

LEARN MORE ABOUT HOBUD
X